Deszczowa Chmura – Rainy Cloud

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku !!!

Wisior, który chcę dzisiaj pokazać powstawał przez kilka długich jesiennych wieczorów. Jego pierwotna koncepcja była nieco inna, było trochę prucia i zmian, aby wydobyć urodę kamienia jednocześnie go nie przytłaczając.

Happy New Year !!!

The pendant I would like to show today were created during long autumn evenings. The primary concept was a little different, there were some unravelling and changes, so that the beauty of the stone be brought out but not overwhelmed.

rainy cloud
Największy problem miałam jednak ze zrobieniem zdjęcia gotowej pracy. Kamień jest dość duży i odbija sporo światła, więc musiałam zrobić wiele ujęć, żeby w końcu widać było kolory kamienia. 
The biggest problem I had however with pictures of the ready pendant. The stone is quite big and reflects a lot of light. I had to make many shots to capture its real colours.
Hematyt bardzo fajnie się sprawdził jako ‘krople deszczu’ i naszyjnik ładnie się błyszczy. Muszę jeszcze popracować nad jakością zdjęć, bo nie łatwo uchwycić taki efekt.

The hematite did a very good job as ‘rain drops’ and the pendant shines really nicely. I still need to work on the quality of pictures, as it is not easy to capture this effect.
I jeszcze na czarnym tle 🙂
And on a black background  🙂Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *